Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Vị trí hoàn thiện Tập thể dục

Phiên

Phiên: AO.098

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 30 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 8 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 1 / 4 Pitch

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển bảo vệ cá nhân trong và xung quanh khu vực 18yrd.
  2. Phát triển tập thể (nhóm nhỏ) bảo vệ trong và xung quanh khu vực 18yrd.
  3. Phát triển kiến ​​thức về các nguyên tắc bảo vệ người chơi.