Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Trạm hoàn thiện tiên tiến (Napoli)

Phiên

Phiên: AO.107

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 20 phút Vị trí: 2,3,4,5,6
Người chơi: 10 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 1 / 4 Pitch

Mục tiêu tập thể dục

  1. Để đào tạo một đội ngũ kỹ thuật hoàn thiện và chụp hình.
  2. Hoàn thành từ thập.