Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Đi qua và nhận

Phiên

Phiên: AO.084

Tuổi: 9-15yrs Cường độ: Trung bình
Thời gian: 20 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 12 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 40x30 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật cá nhân đi qua.
  2. Xây dựng tiếp nhận và kiểm soát cá nhân.
  3. Phát triển khả năng cá nhân để tạo ra không gian.
  4. Phát triển sở hữu nhóm nhỏ và chơi vào mục tiêu.