Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Khả SSG của

Khoan sở hữu bóng đá là nền tảng cho huấn luyện bóng đá hiện đại. Khả năng giữ sở hữu là một trong những nguyên tắc tấn công quan trọng nhất của vở kịch trong bóng đá.

Transitional Rondo (2vs2) + 3 (Phần 2)

Kỹ năng khoan bóng đá: Đi qua
Kiểu: Tập thể dục (khoan)
Tuổi: 16
Giai đoạn chơi: Tấn công
Cường độ (khối lượng công việc): Thấp
Giai đoạn trò chơi: # 05752a
Người chơi: 6
Vị trí: 4,2,3,6,8,10

Phát triển kỹ năng sở hữu trong các nhóm nhỏ với giai đoạn chuyển tiếp. Tempo và tốc độ chơi trong khu vực tắc nghẽn chặt chẽ.

Transitional Rondo (2vs2) + 3

Kỹ năng khoan bóng đá: Đi qua
Kiểu: Tập thể dục (khoan)
Tuổi: 12
Giai đoạn chơi: Tấn công
Cường độ (khối lượng công việc): Thấp
Giai đoạn trò chơi: # 05752a
Người chơi: 7
Vị trí: 1,2,3,4,6,8

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển tốc độ chơi và nhịp độ. Cũng tập trung vào việc tạo hiệu quả không gian và các góc hỗ trợ xung quanh người mang bóng.

Transitional Rondo (6vs4) + 2

Kỹ năng khoan bóng đá: Đi qua
Kiểu: Tập thể dục (khoan)
Tuổi: 14
Giai đoạn chơi: Tấn công
Cường độ (khối lượng công việc): Thấp, Trung bình
Giai đoạn trò chơi: # 05752a
Người chơi: 12

Duy trì sở hữu trong bài tập rondo động này, phát triển tốc độ chơi và chuyển đổi trong khi chơi qua các khu vực giữa sân.

4 Lưới Rondo

Kỹ năng khoan bóng đá: Đi qua
Kiểu: Tập thể dục (khoan)
Tuổi: 14
Giai đoạn chơi: Tấn công
Cường độ (khối lượng công việc): Thấp
Giai đoạn trò chơi: # 05752a
Người chơi: 10
Vị trí: 6,8,7,11

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển tốc độ chơi và nhịp độ. Cũng tập trung vào việc tạo hiệu quả không gian và các góc hỗ trợ xung quanh người mang bóng.