Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Thực hành ấm up

Phần này chi tiết về thực hành up ấm áp mà là cả hai trò chơi mặt nhỏ và khoan. Tập khởi động và bài tập sử dụng trước khi thực hành nên bao gồm ba khía cạnh chính mà phải được xúc động khi để đạt được sự sẵn sàng sinh lý tối đa; lưu hành - Đẩy Tỷ lệ trao đổi chất, hệ thống cơ - Trải dài, điều phối - Workout kỹ thuật cụ thể.

Tiểu thể loại

Khoan hâm lại

Khoan Warm-up là phương pháp regimented hơn cho phép người chơi để làm ấm lên. Đây có thể được thực hiện có hoặc không có một quả bóng đá. Đa số các đội thực hiện cuộc tập trận ấm lên trước khi tất cả các hoạt động bóng đá như là một phần của đội bóng toàn thói quen khởi động.