Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Quản lý trận đấu

Bài viết và các cuộc thảo luận lý thuyết về phát triển bóng đá và khoa học trong trò chơi hiện đại.

Yêu sách ngày tạo ra
Bóng đá hệ thống (Pha tấn công) 10 tháng hai 2014
Nguyên tắc chơi bảo vệ 04 tháng một 2012
Nguyên tắc chơi tấn công 02 tháng một 2012
Phát triển tài sản từ phía sau 15 2011 tháng bảy
Bóng đá hiện đại 2011+ 07 2010 tháng bảy