Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Quản lý trận đấu

Bài viết và các cuộc thảo luận lý thuyết về phát triển bóng đá và khoa học trong trò chơi hiện đại.

Yêu sách ngày tạo ra
Bóng đá hệ thống (Pha tấn công) Ngày 10 tháng 2014 năm XNUMX
Nguyên tắc chơi bảo vệ Ngày 04 tháng 2012 năm XNUMX
Nguyên tắc chơi tấn công Ngày 02 tháng 2012 năm XNUMX
Phát triển tài sản từ phía sau 15 2011 tháng bảy
Bóng đá hiện đại 2011+ 07 2010 tháng bảy