Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Kỹ năng nhận lưới điện

Phiên

Phiên: AO.090

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 25 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 10 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 30x30 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển khả năng nói chung người chơi sở hữu.
  2. Khuyến khích người chơi để chơi chuyền thâm nhập.
  3. Khuyến khích người chơi sáng tạo khi sở hữu