Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Kế hoạch huấn luyện đầy đủ Mùa

Đây là tempate toàn bộ kế hoạch mùa có thể được sử dụng để lên kế hoạch cho loại hình đào tạo cần thiết tại các điểm cụ thể trong một mùa thông thường. Một phiên bản có thể chỉnh sửa trống của tài liệu này có sẵn trong MS Word.

{edocs} / hình ảnh / diễn tập / Kế hoạch huấn luyện toàn mùa.pdf, 820,650 {/ edocs}