Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Bóng đá An-Aerobic tập thể dục

An-Aerobic tập thể dục cho đào tạo bóng đá và bài tập. Tập thể dục kỵ khí là tập thể dục đủ mạnh để kích hoạt sự tích tụ axit lactic. Nó được sử dụng bởi các giảng viên bóng đá để phát huy sức mạnh, tốc độ và sức mạnh và khả năng phát triển khả năng chịu bóng đá phù hợp với yêu cầu HOẠT ĐỘNG một-hiếu khí.