Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Video huấn luyện bóng đá

ProfessionalSoccerCoaching cung cấp hình ảnh động để giải thích các cuộc tập trận và phiên phức tạp. Các biểu đồ này đi kèm với các biểu đồ và các mô tả bằng văn bản cho mỗi lần khoan hoặc phiên. Chúng cho phép bạn nhận các chi tiết nhỏ hơn về những gì làm cho phiên làm việc và trả lời bất kỳ câu hỏi nổi bật nào bạn có thể có khi xem bản trình bày bằng văn bản một mình. Video có thanh điều hướng xuất hiện ở cuối bản thân hình động (cho phép bạn phát, tạm dừng, dừng). Xin lưu ý rằng tất cả các cuộc tập trận và phiên họp không bao gồm hoạt ảnh vì chúng tôi vẫn đang xây dựng thư viện này. Hoạt hình video được xem bằng cách chọn nút sau đây về các cuộc tập trận và các phiên có hình động đính kèm.