Bóng đá khoan & đào tạo bóng đá

Professionalsoccercoaching.com

Đăng kíTìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Bóng đá kiểm soát và nhận 12-15yrs

Kiểm soát khó khăn và trung gian tiếp nhận và bóng đá contol cuộc tập trận. Những buổi tập trung phát triển các cầu thủ trong những tình huống áp lực hơn, nơi kiểm soát của họ và bóng chủ phải được kết hợp với việc ra quyết định.

Chia sẻ cái này