Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bóng đá

Các bài tập và phiên tập trung vào việc cải thiện kỹ thuật phòng thủ cá nhân. Tiến bộ thành các hoạt động bảo vệ mặt nhỏ.

Tiểu thể loại

Bóng đá đá khoan 12-15yrs

Thực hành kỹ năng phòng thủ nâng cao cho người chơi thanh niên lớn tuổi và người lớn. Kết hợp các trò chơi bóng đá nhỏ để đào tạo kỹ năng / kỹ năng phòng thủ trong các tình huống trái ngược.

1vs1 - Cấp độ 2

1vs1 bảo vệ tập cho cả lưng trung tâm và lưng đầy đủ để phát triển các kỹ thuật bảo vệ tiên tiến và kỹ năng.

Small Group - Cấp độ 2

Bảo vệ cuộc tập trận tập trung vào nhóm các bài tập nhỏ bảo vệ và giữ để bảo vệ trong nhóm về các bộ phận cụ thể của lĩnh vực này.