Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua Puma.com

Lừa bóng để tiêu

Dribbling Sessions

Lừa bóng để tiêu

Rê bóng kỹ thuật trò chơi nhỏ để phát triển kiểm soát chặt chẽ và kỹ năng tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Sự tiến bộ được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho ...

07-06-2011 Hits: 25339 Bóng đá lừa bóng khoan 9-11yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm