Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bóng đá lừa bóng khoan 9-11yrs

Cuộc tập trận bóng đá cho lừa bóng mức độ cơ bản. Nhập vào thư viện tập bóng đá để xem các cuộc tập trận bóng đá và thực hành với chủ đề của lừa bóng và chạy với bóng đá.
Chức vụ ngày tạo ra
Lừa bóng để tiêu 07 Tháng Sáu 2011

Dribbling Sessions

Lừa bóng để tiêu

Rê bóng kỹ thuật trò chơi nhỏ để phát triển kiểm soát chặt chẽ và kỹ năng tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Sự tiến bộ được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho ...

07-06-2011 Hits: 21391 Bóng đá lừa bóng khoan 9-11yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm