Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Lừa bóng để tiêu

Phiên

Phiên: AO.073

Tuổi: 9-15yrs Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 12 sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 50x30 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật lừa bóng chưa phản đối.
  2. Phát triển 1vs1 lừa bóng.
  3. Phát triển khả năng lái xe vào không gian với bóng.
  4. Phát triển việc ra quyết định về khi nào và nơi đi bóng.

Dribbling Sessions

Lừa bóng để tiêu

Lừa bóng kỹ thuật trò chơi nhỏ mặt để phát triển kiểm soát chặt chẽ và kỹ năng tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Các tiến bộ được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho ...

07-06-2011 Hits: 13677 Bóng đá lừa bóng khoan 9-11yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm