Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua Puma.com

Kỹ năng khoan bóng đá: Đi qua
Kiểu: SSG
Tuổi: 12
Giai đoạn chơi: Tấn công
Cường độ (khối lượng công việc): Trung bình

Các phiên liên quan

4-3 3-Khả4-3 3-Khả
433 sở hữu trò chơi nhỏ mặt mà chúng tôi huấn luyện cách duy trì sở hữu trong 4-3-3. Huấn luyện viên...
Sâu đá để Counter AttackSâu đá để Counter Attack
Huấn luyện viên hiểu khi nào nên phản công trên một trò chơi quy mô nhỏ. Huấn luyện viên làm thế nào để ...
Tika Taka bóng đáTika Taka bóng đá
Hướng dẫn chi tiết phân tích phần 2 về giai đoạn tấn công của phong cách chơi được gọi là 'Tika-Taka ...
Khả Với Tempo (Barcelona)Khả Với Tempo (Barcelona)
Huấn luyện một đội để kiểm soát tiến độ sở hữu và chấp nhận một hình dạng cần thiết để duy trì sở hữu ...
Chạy Với Ball và độChạy Với Ball và độ
Kỹ thuật lừa bóng cũng có thể được sử dụng như một bài tập thể dục và điều hòa nếu cần thiết. Đang chạy...
Bóng đá Sức mạnh thuyết Đào tạoBóng đá Sức mạnh thuyết Đào tạo
Mục tiêu đào tạo sức mạnh Tăng sức mạnh lên bóng để chống lại thử thách và ...
Tấn công Nguyên tắc chơiTấn công Nguyên tắc chơi
Hướng dẫn chi tiết các khái niệm không thể thiếu đằng sau tấn công và tạo ra các cách để xâm nhập vào một ...
Truy cập tấn công SSG (6vs6)Truy cập tấn công SSG (6vs6)
Để huấn luyện một đội về cách chống lại cuộc tấn công giành lại quyền sở hữu trong một trò chơi nhỏ. Huấn luyện viên...
Khả hướng với mục tiêu (High Aerobic)Khả hướng với mục tiêu (High Aerobic)
Tập thể dục chuyên nghiệp với hướng mà người chơi phải làm việc trong môi trường cường độ cao. ...
Quá trình chuyển đổi Thể hình (cao Aerobic)Quá trình chuyển đổi Thể hình (cao Aerobic)
Phát triển khả năng làm việc nhóm ở cường độ Trung bình đến Cao trong thời gian dài. Điều này...