Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Bóng đá Feints và di chuyển

Các cuộc tập trận và bài tập thúc đẩy sự phát triển kỹ năng và đòn đánh / di chuyển và kỹ năng 1vs1 ở người chơi.  Phong cách bóng đá và di chuyển các điểm huấn luyện chính

Tiểu thể loại

Bóng đá Feints và Moves Drills 9-11 tuổi

Phát triển và huấn luyện các đòn đá cơ bản và các bước di chuyển / kỹ năng cần thiết trong bóng đá. Chúng bao gồm các lượt, các đòn đánh và dừng các động tác bắt đầu và các trò chơi mặt nhỏ dùng để huấn luyện các kỹ năng bóng đá này.