Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Feints bóng đá và Moves

Khoan và bài tập nhằm thúc đẩy và phát triển kỹ năng giả bộ / di chuyển và kỹ năng 1vs1 cầu thủ. Bóng đá feints và Di chuyển Huấn Luyện Những điểm chính

Tiểu thể loại

Bóng đá feints và Di chuyển khoan 9-11yrs

Phát triển và huấn luyện của feints cơ bản và di chuyển / kỹ năng cần thiết trong bóng đá. Chúng bao gồm lượt, feints và dừng lại bắt đầu di chuyển và các trò chơi mặt nhỏ được sử dụng để huấn luyện các kỹ năng bóng đá.