Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Video

Phiên: AO.20 (607)

Tuổi: 12 + năm Cường độ: Trung bình / Cao
Thời gian: 20 phút Vị trí: 7,8,9,10,11
Người chơi: 7 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 22x20 yrd

Mục tiêu tập thể dục

  1. Cải thiện kỹ thuật hoàn thiện.
  2. hoàn thành phản ứng trong khu vực hình phạt.

Chia sẻ cái này