Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Video

Phiên: AO.19 / AO.20 / AO.21 (598)

Tuổi: 12 + năm Cường độ: Thấp
Thời gian: 15 phút Vị trí: 2,3,7,8,9,10,11
Người chơi: 9 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 44x25yrds yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Cải thiện kết thúc từ thánh giá.
  2. Phát triển chơi kết hợp ở các khu vực rộng.
  3. Đào tạo tốc độ (Thể dục kỵ khí).

Chia sẻ cái này