Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Hoàn động khoan

Phiên

Phiên: AO.005

Tuổi: 15-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 25 phút Vị trí: 7,9,11,10,8
Người chơi: 6 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 1 / 2 Field

Mục tiêu tập thể dục

  1. Chụp và hoàn thiện kỹ thuật.
  2. Kết thúc từ thánh giá và cut-backs.
  3. Thời gian chạy và kết hợp đi qua.