Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bắn súng 3 Shot và tập thể dục khoan

Phiên

Phiên: AO.006

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 20 phút Vị trí: 9,10,11,7
Người chơi: 8 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 35x35 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật chụp và hoàn thiện.
  2. Phát triển thể dục kỵ khí.