Bóng đá khoan & đào tạo bóng đá

Professionalsoccercoaching.com

Đăng kíTìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Phiên

Phiên: AO.097

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 6 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 20x15 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật Chụp.
  2. Phát triển kỹ thuật Head and Volley.
  3. Phát triển kết hợp và truyền đạt.

Chia sẻ cái này