Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Chụp kết hợp nhanh chóng

Phiên

Phiên: AO.097

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 6 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 20x15 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật Chụp.
  2. Phát triển kỹ thuật Head and Volley.
  3. Phát triển kết hợp và truyền đạt.