Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Khởi động bóng đá

Một trận khởi động bóng đá có 3 mục tiêu quan trọng. Giảm nguy cơ chấn thương. Tăng sự nhanh nhẹn, sức mạnh và hiệu suất. Chuẩn bị tinh thần và tập trung. Tăng thân nhiệt và nhiệt độ cơ cụ thể để đạt được 3 mục tiêu. Trong bóng đá hiện đại, khởi động là sự kết hợp của các bài tập aerobic, SAQ, các bài tập kỹ năng và kéo giãn tĩnh. Chọn liên kết để biết thông tin liên quan đến Soccer Warm-Up Theory.

Tiểu thể loại

Khởi động trước trận đấu

Các bài tập khởi động và bài tập được sử dụng trước trận đấu bao gồm ba khía cạnh chính phải được đề cập để đạt được sự sẵn sàng sinh lý tối đa; Tuần hoàn - Tăng tốc độ trao đổi chất, Cơ bắp - Kéo dài, Phối hợp - Tập luyện chuyên biệt về kỹ thuật. Để ôn tập thêm các bài tập tham khảo Diễn tập bóng đá.

Điều Count:
22
Khởi động khoan

Các bài tập khởi động là phương pháp tập hợp hơn để cho phép người chơi khởi động. Chúng có thể được thực hiện có hoặc không có bóng đá. Phần lớn các đội thực hiện các bài tập khởi động trước tất cả các trận bóng đá như một phần của quy trình khởi động toàn đội.

Điều Count:
11
Trò chơi khởi động

Trò chơi khởi động là một cách dễ dàng để cho phép người chơi khởi động một cách năng động và cụ thể. Những điều này có thể được kết hợp vào các thói quen trước trận đấu để cho phép người chơi thực hiện các hoạt động cụ thể mà họ sẽ làm trong một trận bóng đá.  

Điều Count:
11
Thực hành Khởi động

Phần này trình bày chi tiết về các bài khởi động, vốn là các trò chơi nhỏ và các cuộc tập trận. Các bài tập khởi động và các bài tập được sử dụng trước khi thực hành phải bao gồm ba khía cạnh chính cần được đề cập để đạt được sự sẵn sàng sinh lý tối đa; Tuần hoàn - Tăng tốc độ trao đổi chất, Cơ bắp - Kéo giãn, Phối hợp - Tập luyện theo kỹ thuật cụ thể. 

Điều Count:
6
Diễn tập khởi động

Các bài tập khởi động là phương pháp tập hợp hơn để cho phép người chơi khởi động. Chúng có thể được thực hiện có hoặc không có bóng đá. Phần lớn các đội thực hiện các bài tập khởi động trước tất cả các buổi tập bóng đá như một phần của quy trình khởi động toàn đội.

Điều Count:
6