Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bóng đá ấm-up

Một bóng đá ấm lên có mục tiêu quan trọng 3. Giảm nguy cơ chấn thương. Tăng sự nhanh nhẹn, sức mạnh và hiệu suất. Chuẩn bị tinh thần và tập trung. Tăng cơ thể cốt lõi và nhiệt độ cơ cụ thể để cho phép các mục tiêu 3. Trong bóng đá hiện đại khởi động là một sự kết hợp của tập thể dục aerobic ít, SAQ, bài tập kỹ năng và kéo dài tĩnh. Chọn liên kết để biết thông tin liên quan đến Soccer Warm-Up Theory.

Tiểu thể loại

Pre-Game khởi động

Tập khởi động và bài tập sử dụng trước khi một trò chơi trong đó bao gồm ba khía cạnh chính mà phải được xúc động khi để đạt được sự sẵn sàng sinh lý tối đa; lưu hành - Đẩy Tỷ lệ trao đổi chất, hệ thống cơ - Trải dài, điều phối - Workout kỹ thuật cụ thể.

Điều Count:
22
Warm Up khoan

Khoan Warm-up là phương pháp regimented hơn cho phép người chơi để làm ấm lên. Đây có thể được thực hiện có hoặc không có một quả bóng đá. Đa số các đội thực hiện cuộc tập trận ấm lên trước khi tất cả các trò chơi bóng đá như là một phần của đội bóng toàn thói quen khởi động.

Điều Count:
11
Warm Up Games

Trò chơi khởi động là một cách dễ dàng để cho phép người chơi để làm ấm lên một cách năng động và specifc. Đây có thể được tích hợp vào thói quen trước khi trò chơi cho phép người chơi thực hiện các hoạt động cụ thể mà họ sẽ làm gì trong một trận bóng đá.

Điều Count:
11
Thực hành ấm up

Phần này chi tiết về thực hành up ấm áp mà là cả hai trò chơi mặt nhỏ và khoan. Tập khởi động và bài tập sử dụng trước khi thực hành nên bao gồm ba khía cạnh chính mà phải được xúc động khi để đạt được sự sẵn sàng sinh lý tối đa; lưu hành - Đẩy Tỷ lệ trao đổi chất, hệ thống cơ - Trải dài, điều phối - Workout kỹ thuật cụ thể.

Điều Count:
6
Khoan hâm lại

Khoan Warm-up là phương pháp regimented hơn cho phép người chơi để làm ấm lên. Đây có thể được thực hiện có hoặc không có một quả bóng đá. Đa số các đội thực hiện cuộc tập trận ấm lên trước khi tất cả các hoạt động bóng đá như là một phần của đội bóng toàn thói quen khởi động.

Điều Count:
6