Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Thực hành Khởi động

Phần này trình bày chi tiết về các bài khởi động, vốn là các trò chơi nhỏ và các cuộc tập trận. Các bài tập khởi động và các bài tập được sử dụng trước khi thực hành phải bao gồm ba khía cạnh chính cần được đề cập để đạt được sự sẵn sàng sinh lý tối đa; Tuần hoàn - Tăng tốc độ trao đổi chất, Cơ bắp - Kéo giãn, Phối hợp - Tập luyện theo kỹ thuật cụ thể. 

Tiểu thể loại

Diễn tập khởi động

Các bài tập khởi động là phương pháp tập hợp hơn để cho phép người chơi khởi động. Chúng có thể được thực hiện có hoặc không có bóng đá. Phần lớn các đội thực hiện các bài tập khởi động trước tất cả các buổi tập bóng đá như một phần của quy trình khởi động toàn đội.