Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Soccer Ups ấm

Chúng tôi mong muốn người chơi chơi tới 100% tiềm năng tối đa của họ trong suốt các trò chơi. Để cung cấp cho người chơi cơ hội tốt nhất về hiệu suất tối ưu, chúng tôi đang tìm cách đạt được các mục tiêu sau. Mục đích là khởi động với việc chuẩn bị cho các cầu thủ cả về thể chất và tinh thần cho một buổi tập bóng đá hoặc trận bóng đá.

Mục tiêu khởi động

KHAI THÁC. Để tăng mức hiệu suất.
KHAI THÁC. Để giảm nguy cơ chấn thương.

Hiệu suất thể thao tăng khi tăng nhiệt độ cơ ngay trước khi tập luyện. Khi người chơi tăng nhiệt độ cơ bắp, hiệu suất cũng vậy. Cả sự linh hoạt và sản xuất năng lượng trong cơ bắp đều được cải thiện. Hiệu suất có thể được thực hiện ở mức giữa 10-20%.

Hoạt động khởi động

Hầu hết các nghiên cứu cho thấy các hoạt động khởi động bóng đá nên mô phỏng nhiều cường độ khác nhau (nhịp tim) sẽ xảy ra một cách tự nhiên trong một trò chơi. Phút 15-20 được đề xuất là khoảng thời gian tốt để cho phép cơ bắp đạt được hiệu quả tối ưu. Các hoạt động cụ thể về chức năng được đề xuất là hữu ích liên quan đến hoạt động của các vị trí nhất định. Các thói quen khởi động hiệu quả có thể bao gồm cả kéo dài tĩnh hoặc kéo dài động.

Sinh lý học khởi động

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ cơ tăng lên làm giảm cơ và đi độ cứng và phạm vi chuyển động được cải thiện (Proske et al, 1993) (Wright, V et al, 1961). Ở các nghiên cứu ở cấp độ thần kinh đã cho thấy sự gia tăng trong việc truyền các xung thần kinh (Giám mục, 2003). Kết quả là có sự cải thiện trong mối quan hệ lực - vận tốc cho thấy hiệu suất thể thao được cải thiện (Bennett, 1984) (Brinkhorst, 1977). Ở cấp độ sản xuất năng lượng, sự khởi động cho thấy sự gia tăng hoạt động ATPase (Barany, M, 1967). Ngoài ra các quá trình sản xuất năng lượng ofglycogenolysis, glycolysis và phân hủy phosphate năng lượng cao được cải thiện (Edwards, R, 1972). Việc giải phóng oxy từ Hemoglobin và Myoglobin là một lợi ích tiềm năng khác (Giám mục, 2003). Cơ bắp không được tiếp xúc với sự khởi động đã cho thấy dấu hiệu tăng tiết sữa và các yếu tố khác cho thấy có thể có sự phục hồi nhanh hơn khi thực hiện khởi động (Gray, 2002).

Khởi động lại (Nửa thời gian)

Nghiên cứu gần đây cho thấy có bằng chứng ủng hộ việc trải qua thời gian khởi động bóng đá sau nửa thời gian. Như đã thảo luận ở trên, nhiệt độ cơ giảm có thể dẫn đến suy giảm hiệu suất cơ bắp và tốc độ làm việc (Lovell, R, 2013). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ cơ và lõi có thể giảm các khoảng thời gian nửa giờ. Chủ động trong việc khởi động lại thụ động đã được chứng minh là có nhiều bản năng phù hợp hơn (bao gồm SSG và các hoạt động thiết bị liên quan đến phòng tập thể dục).