Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Lý thuyết định kỳ chiến thuật

Mô hình đào tạo được trình bày chi tiết trong các khoảnh khắc chơi xen kẽ 4, rèn luyện các hành vi cụ thể trong một loạt các bài tập tạo ra một phong cách chơi cụ thể. Mỗi giai đoạn được phân định sâu hơn vào khu vực vật lý của sân bóng đá mà chủ đề cụ thể được liên kết. Sử dụng mô hình tương tác dưới đây để liên kết với các giai đoạn đào tạo khác nhau.