Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Máy khoan bóng đá U18

Máy khoan bóng đá U18


Dưới các bài tập huấn luyện 18 và tập huấn cho người chơi trẻ tuổi. Người chơi trong nhóm tuổi này nên được tiếp xúc với các bài tập huấn luyện nâng cao với sự kết hợp của các thành phần kỹ thuật, chiến thuật và vật lý cấp cao của đào tạo. Tiến bộ cho U14 Soccer Drills, U16 Soccer Drills, U18 Soccer Drills.

Chia sẻ cái này