Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Chuyển đổi Chơi Techincal

Phiên

Phiên: AO.065

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: TẤT CẢ
Người chơi: 12 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: Full Field

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển khả năng của các cầu thủ để chuyển đổi chơi.
  2. Phát triển chạy ra khỏi bóng để tạo điều kiện chuyển đổi cơ hội chơi.