Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Tâm lý bóng đá

Tâm lý học thể thao là một khoa học liên ngành có thể được áp dụng tương tự cho bóng đá dựa trên kiến ​​thức từ các lĩnh vực Kinesiology và Psychology. Nó liên quan đến việc nghiên cứu cách các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hiệu suất trong bóng đá.

Tiểu thể loại

Động lực

Trong bóng đá, hiệu suất có thể bị thay đổi đáng kể bởi mức động lực của các cầu thủ. Nếu không có động lực để thành công, một cầu thủ bóng đá không thể sống sót qua những thử thách và căng thẳng của trò chơi và đào tạo. Nếu đội hoặc người chơi đang trải qua một bản vá tồi tệ thì việc động viên người chơi của bạn trở nên đặc biệt quan trọng. Ngược lại, một người chơi quá khích có thể căng thẳng và chấp nhận rủi ro. Trong những tác phẩm này, chúng tôi khám phá chủ đề về động lực bên trong và bên ngoài trong bóng đá.

Tâm lý học các bài báo

Chuyển đổi Rondo (6 đấu 3)

Duy trì quyền sở hữu trong bài tập rondo năng động này cũng phát triển tốc độ chơi và chuyển đổi.

22-01-2018 Lượt xem: 42597 Tấn công Transition SSG's Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm

Trở lại bên ngoài cuộc tấn công

Phát triển vai trò của các hậu vệ cánh trong việc tiến lên các pha tấn công. Huấn luyện một đội về cách sử dụng các hậu vệ bên ngoài trong giai đoạn tấn công. Huấn luyện đội ...

09-07-2011 Lượt xem: 45067 Tấn công Transition SSG's Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ mục tiêu phía trước

Phát triển lối chơi rondo (trò chơi có mặt nhỏ) hoạt động dựa trên việc xây dựng các góc quay và hỗ trợ. Các nguyên tắc tấn công cũng có trong hoạt động này. ...

10-08-2010 Lượt xem: 37606 Tấn công Transition SSG's Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm

4 Đội chuyển đổi

Trò chơi tấn công nhỏ với trọng tâm là đội tấn công nhanh chóng phá vỡ đội ghi bàn. Đội tấn công được yêu cầu phải nhanh chóng chuyển đổi và cố gắng bảo vệ ...

12-12-2008 Lượt xem: 63827 Tấn công Transition SSG's Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm

Mọi người đều tấn công

Trò chơi tấn công mặt nhỏ tạo điều kiện chơi tấn công để tất cả các cầu thủ cần phải đóng góp trong các pha tấn công. Các nguyên tắc chơi tấn công nên được kết hợp vào mặt nhỏ này ...

10-12-2008 Lượt xem: 43648 Tấn công Transition SSG's Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm