Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Kiểm soát và nhận các bài tập bóng đá và các bài tập cho các buổi huấn luyện bóng đá mà chủ đề là kiểm soát, nhận cảm ứng.  Kiểm soát và nhận các điểm huấn luyện chính

Kiểm soát và nhận bóng đá 12-15yrs

Kiểm soát độ khó trung bình và tiếp nhận và các cuộc tập trận bóng đá. Những buổi học này tập trung vào việc phát triển cầu thủ trong những tình huống bị áp lực hơn, trong đó khả năng kiểm soát và làm chủ bóng của họ phải được kết hợp với việc ra quyết định.