Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Nhóm

Các bài tập và bài tập về tiêu đề bóng đá để huấn luyện kỹ thuật và ứng dụng tiêu đề đúng.  Tiêu điểm các điểm huấn luyện chính

Tiểu thể loại

Bài tập đánh đầu bóng đá 12-15 năm

Các buổi tập và buổi hướng dẫn bóng đá dành cho các cầu thủ bóng đá trình độ trung cấp. Các trò chơi đối đầu và các cuộc tập trận để huấn luyện các kỹ năng và kỹ thuật hướng dẫn. Thực hành đối lập được phát triển trên kỹ thuật âm thanh.