Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Video huấn luyện bóng đá

ProfessionalSoccerCoaching cung cấp hình ảnh động để giải thích các bài tập và phiên phức tạp. Chúng đi kèm với các sơ đồ và mô tả bằng văn bản cho mỗi cuộc tập trận hoặc phiên. Chúng cho phép bạn tìm hiểu các chi tiết nhỏ hơn về những gì làm cho phiên hoạt động và trả lời bất kỳ câu hỏi nổi bật nào mà bạn có thể có khi xem bản trình bày bằng văn bản. Video có một thanh điều hướng xuất hiện ở cuối hình ảnh động (cho phép bạn phát, tạm dừng, dừng). Xin lưu ý rằng tất cả các cuộc tập trận và phiên không bao gồm hoạt ảnh, vì chúng tôi vẫn đang xây dựng thư viện này. Hình ảnh động video được xem bằng cách chọn nút sau trên các bài tập và phiên có hình ảnh động đính kèm.