Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Hâm lại phục hồi mạch

Phiên

Phiên: WU.019

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 10 phút Vị trí: TẤT CẢ
Người chơi: 2 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: Sân đầy đủ

Mục tiêu tập thể dục

  1. Tăng lõi Nhiệt độ.
  2. Làm việc theo nhóm và giao tiếp.
  3. Nhanh nhẹn và Nhanh chóng.